Lapin Villitaimen osuuskunta kalanpoikasia asiakkaille

Lapin Villitaimen osuuskunta on perustettu keväällä 2008. Perustajajäseniä olivat Kemijoen kalastuskuntien liitto, ProAgria Lappi ry ja 6 osakaskuntaa. Nykyisin osuuskuntaan kuuluu 23 jäsenyhteisöä.
Osuuskunnan tehtävänä on tuottaa kalanpoikasia Ketolan kalanviljelylaitoksella sekä  6. luonnonravintolammikolla. Osuuskunta välittää kalanpoikasia vesialueiden omistajille kalavesien hoitoon, vesialueiden säännöstelijöille kalanhoitovelvoitteisiin ja ruokakalankasvattajille.
Osuuskunnan asiakkaita ovat eri yhteisöt, yritykset sekä julkinensektori.
Osuuskunnan vahvuutena on varma toimitus, kalankasvatuksen pitkät perinteet, ammattitaitoinen toimija, tautivapaa laitos ja kalat.