Lappilaista puhdasta vesiviljelyä

  

 

Lapin Villitaimen osuuskunta on perustettu vuonna 2008. Osuuskunnan tehtävänä on jatkaa vuonna 1954 perustetun Ketolan kalanviljelylaitoksella toimintaa. Osuuskunnan tuottaa on siian-, järvitaimen- ja harjuksenpoikasia kalanpoikasistutuksiin.