20.11.2012

Tiedote osakaskuntien sääntöjen vahvistamisen muutoksista

Osakaskuntien sääntöjen vahvistaminen siirtyy 1.1.2013 alusta lähtien Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tehtäväsi. 

Lue lisää